Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Jarocinie


nr rachunku bankowego:
77 8427 0009 0020 0383 2000 0003


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL77 8427 0009 0020 0383 2000 0003